Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo mokymai

Mokymų vedimas ir organizavimas. Mokymų tikslas – didinti mokyklų darbuotojų žinias apie vaikų ir paauglių psichikos sveikatą ir stiprinti jų gebėjimus praktiškai pritaikyti žinias ir nuostatas apie psichikos sveikatą,  reikalingas spręsti sudėtingas kompleksines situacijas, kylančias dirbant su vaikais ar paaugliais. Tikslinė grupė – mokyklų mokytojų, mokytojų padėjėjų, socialinių pedagogų, specialiųjų pedagogų, psichologų, psichologų asistentų, logopedų, tiflopedagogų, surdopedagogų, visuomenės sveikatos specialistų, mokyklos administracijos darbuotojai. Mokymai 2020 – 2023 metais pravesti:
Tauragės rajono savivaldybėje – pravesti mokymai 1 mokyklai;
Akmenės rajono savivaldybėje – pravesti mokymai 2 mokykloms;
Telšių rajono savivaldybėje – pravesti mokymai 1 mokyklai;
Mažeikių rajono savivaldybėje – pravesti mokymai 6 mokykloms;
Šiaulių miesto savivaldybėje – pravesti mokymai 4 mokykloms;
Šilutės rajono savivaldybėje – pravesti mokymai 2 mokykloms;
Vilniaus miesto savivaldybėje – pravesti mokymai 16 mokyklų;
Elektrėnų savivaldybėje – pravesti mokymai 2 mokykloms;
Kauno rajono savivaldybėje – pravesti mokymai 6 mokykloms.