Psichikos sveikatos sutrikimai: bendravimo ir pagalbos galimybės

Norų sąrašas Dalintis
Dalintis kursu
Puslapio nuoroda
Bendrinti socialinėje žiniasklaidoje

Psichikos sveikata – neatsiejama asmens sveikatos dalis. Turint psichikos sveikatos problemų, gali sutrikti fizinė sveikata, kasdieninis funkcionavimas, socialiniai santykiai. Pastaraisiais metais vis daugiau ir drąsiau kalbama apie psichikos sveikatą, iškylančius sunkumus, pasirūpinimą ja. Padaugėjo galimybių gauti specializuotą pagalbą esant psichikos sveikatos problemoms. Tačiau psichikos sveikatos sutrikimų turintys asmenys visuomenėje vis dar jaučia stigmatizaciją ir vengia viešinti sunkumus, atsiriboja, neieško pagalbos, patys neefektyviai sprendžia problemas. Mokslininkai nurodo, kad tik 20 proc. suaugusiųjų bendroje populiacijoje atitinka idealios sveikatos būklės kriterijus. Lietuvoje rūpinimasis psichine sveikata taip pat yra nepakankamas, o ir visuomenė vis dar įtariai, atsargiai vertina asmenis, turinčius psichikos sveikatos sunkumų. Vyrauja daug mitų, kurie taip pat didina stigmą psichikos sveikatos sunkumų turinčių asmenų atžvilgiu. Dažniausiai nurodoma, kad kyla iššūkių bendraujant su psichikos sveikatos sunkumų turinčiais asmenimis, jog jie neprognozuojamo elgesio, negebantys vadovautis nustatytomis visuomeninėmis taisyklėmis. Toks atsiribojimas ir vengimas, tik dar labiau didina atskirtį, nenorą ieškoti pagalbos, esant sunkumams.

Mokymų tikslas – suteikti žinių apie psichikos sveikatos sutrikimus ir jų poveikį asmens elgsenai, bendravimui bei ugdyti gebėjimus konstruktyviai bendrauti su asmenimis, turinčiais psichikos sveikatos sutrikimų.

 

Mokymų nauda: 

 • Sužinos, kuo svarbus ir reikalingas rūpinimasis psichikos sveikata psichikos sveikatos sutrikimų kontekste.
 • Įgys bazinių, psichologiniu požiūriu grįstų, žinių apie psichikos sveikatos sutrikimus, jų patogenezę.
 • Žinos pagrindinius psichikos sveikatos sutrikimų išsivystymo rizikos veiksnius.
 • Įgys žinių apie vaikų ir paauglių psichikos sveikatos sutrikimus.
 • Gebės pasirinkti tinkamas ir efektyvias prevencines priemones psichikos sveikatos sutrikimų srityje.
 • Įgys žinių apie bendravimo ypatumus su psichikos sveikatos sunkumų/sutrikimų turinčiais asmenimis.
 • Gebės analizuoti neverbalinės kalbos pranešimus.
 • Mokės taikyti asertyvaus bendravimo techniką.
 • Stigmatizacijos mažinimas psichikos sveikatos sunkumų/sutrikimų turinčių asmenų atžvilgiu.

Mokymų temos: 

 1. Psichikos sveikatos samprata ir jos įtaka asmens funkcionavimui;
 2. Mitai apie psichikos sveikatos sutrikimus;
 3. Psichikos sutrikimų, intelekto sutrikimo priežastys;
 4. Dažniausiai pasitaikantys psichikos sveikatos sutrikimai ir jų poveikis asmens elgsenai, bendravimui psichologiniu požiūriu;
 5. Vaikai ir psichikos sveikatos sutrikimai;
 6. Bendravimo su psichikos sveikatos sunkumų/sutrikimų turinčiais asmenimis ypatumai;
 7. Efektyvūs bendravimo būdai su psichikos sveikatos sunkumų/sutrikimų turinčiais asmenimis.
Rodyti daugiau

Studentų įvertinimai ir apžvalgos

Apžvalgos dar nėra
Apžvalgos dar nėra
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.