Psichosocialinės pagalbos teikimo paslaugos šeimoms auginančioms vaikus su negalia

2018 metais, bendradarbiaujant su Klaipėdos miesto savivaldybe, buvo teikiamos nemokamos psichosocialinės paslaugos Klaipėdos mieste. Paslaugos skirtos šeimoms, auginančioms vaikus su negalia bei deklaravusioms gyvenamąją vietą Klaipėdos miesto savivaldybėje. Paslaugas sudaro: Psichologinė pagalba; Informavimas – reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai); Bendravimas; Konsultavimas – pagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) problema ir ieškoma veiksmingų jos sprendimo būdų; Tarpininkavimas ir atstovavimas: pagalbos asmeniui (šeimai) suteikima sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines), tvarkant dokumentus ir pan.