Mokymai nuotoliniu būdu apie smurto artimoje aplinkoje atpažinimą ir pagalbos mokiniams galimybes mokykloje

Projekto vykdymo paslaugas sudarė: 15 mokymų. Vienų mokymų trukmė 8 akad. val. Įkimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų administracijos atstovai, vaiko gerovės komisijų nariai, savivaldybių pedagoginių psichologinių / švietimo pagalbos tarnybų specialistai. Po mokymų dalyviai įgijo žinių apie Lietuvos Respublikos įstatyminę bazę, reglamentuojančią apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje sritį; gebėjo atpažinti vaiko elgesio, emocijų ir fizinius požymius, leidžiančius įtarti, kad vaikas galimai patiria smurtą (fizinį, psichologinį, seksualinį ar nepriežiūrą) artimoje aplinkoje; buvo supažindinti su vertinimo ir atpažinimo nuotoliniu būdu galimybėmis; susipažino su pagrindiniais pokalbio su vaiku, galimai patiriančiu smurtą artimoje aplinkoje, ir jo įstatyminiais atstovais bei pagalbos vaikui, galimai patyrusiam smurtą artimoje aplinkoje, principais; įgijo žinių apie pagalbos nuotoliniu būdu teikimo galimybes, apie tai kokių veiksmų turi imtis mokyklos atstovai, įtarę, kad vaikas galimai patiria smurtą artimoje aplinkoje; kaip bendradarbiauti su kitomis institucijomis, po pranešimo apie vaiką, galimai patyrusį smurtą artimoje aplinkoje. Užsakovas: nacionalinė švietimo agentūra, projektas vykdytas – 2020 m.