Visuomenės ir specialistų savižudybių prevencijos mokymų prieinamumo ir plėtros Lietuvoje galimybių studija

Higienos instituto užsakymu 2023 metais atlikome „Visuomenės ir specialistų savižudybių prevencijos mokymų prieinamumo ir plėtros Lietuvoje galimybių studiją“.  Studijos objektas – užsienyje vykdomų visuomenės ir specialistų savižudybių prevencijos mokymų sistemos analizė bei rekomendacijos dėl stebėsenos pritaikymo ir plėtros galimybių Lietuvoje. Studijos metu buvo analizuota savižudybių situacija šalyje ir pasaulyje, mokslinės publikacijos, atskleidžiančios specialistų ir visuomenės mokymų privalumus tiek trumpalaikėje, tiek ilgalaikėje perspektyvoje; aptartos gilesnei analizei pasirinktų šalių (Švedijos, Didžiosios Britanijos, Austrijos, Nyderlandų) savižudybių prevencijos gairės, atskleidė šalyje vykdomų tarptautinių („SafeTALK“, „ASIST“) bei nacionalinės („Baziniai savižudybių prevencijos mokymai“) savižudybių prevencijos programų tobulintinas sritis bei galimybes įtraukti selektyvias („QPR” ir „MHFA“) savižudybių prevencijos programas. Tačiau itin svarbu paminėti, kad visos analizuotos šalys (Švedijos, Didžiosios Britanijos, Austrijos, Nyderlandų) išsiskiria tuo, kad jose įgyvendinamos savižudybių prevencijos strategijos. Savižudybių prevencijos strategijų kūrimo bei įgyvendinimo svarbą pabrėžia IASP ir PSO. Šalyje kuriama bei įgyvendinama savižudybių prevencijos strategija leistų konkrečiai numatyti žingsnius, kurių įgyvendinimui valstybė įsipareigotų skirti numatytas lėšas, taip užtikrinant įgyvendinamų savižudybių prevencijos programų tęstinumą ir mokymų programų efektyvumo vertinimą.

Daugiau apie tyrimą galite pasiskaityti čia: https://www.hi.lt/visuomenes-ir-specialistu-savizudybiu-prevencijos-mokymu-prieinamumo-ir-pletros-lietuvoje-galimybiu-studija/