Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimas taikant intervizijų metodą

2023 m. gegužės – gruodžio mėn. Vilniaus mieste organizuoti ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo mokymai taikant intervizijų metodą. Mokymų tikslas buvo stiprinti ir tobulinti pedagogų profesines kompetencijas analizuojant ir aptariant sudėtingas darbines situacijas bei ieškant tinkamiausių būdų joms spręsti, padedant jiems atrasti naujų galimybių ir darbo formų prisitaikant prie pakitusių darbo sąlygų, reflektuojant bei dalinantis įžvalgomis su kolegomis saugioje aplinkoje. Iš viso buvo apmokyti 24 ikimokyklinio ugdymo pedagogai, bei 54 bendrojo ugdymo mokyklų pedagogai. Bendra mokymų apimtis – 140 akad. val. Mokymų užsakovas – Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba.